print · source · login   

Processoren

Course ID
NWI-IPC006
Credits
3 ec

Docenten

Kasper Brink, Freek Verbeek, en Jeroen Keiren zijn de RU-medewerkers en Gijs Hendriksen, Timo Maarse, Joris Reichert en Jordi Riemens zijn de studentassistenten die deze cursus verzorgen. Jeroen Keiren is de examinator; voor formele vragen over bv. vrijstelling moet je met hem spreken. Als er geen bijzondere redenen zijn (bv. ziekte) dan zal hij verzoeken om vrijstelling, in het bijzonder voor mensen die vorig jaar al een voldoende deelcijfer hebben gehaald, en derde-kans-formulieren tot en met 30 november 2016 accepteren.

Leerdoelen

  • Je kent de basisprincipes van computerorganisatie.
  • Je kunt de verschillende abstractienivo's van de architectuur van een moderne computer beschrijven.
  • Je kunt de relatie tussen de organisatie van een processor en zijn instructieset verklaren.
  • Je kent een aantal manieren om de performance van een processor te verbeteren.
  • Je hebt enige kennis van circuitontwerp, processorontwerp en assembly programmering

Literatuur

Ik stel voor te kopen:

Andrew S. Tanenbaum: Structured Computer Organisation, fifth edition, Prentice-Hall, 2006 or sixth edition, Prentice-Hall, 2013

Je kunt dit boek ook in de studiezaal van de faculteitsbibliotheek inkijken (plaatsingscode: STU 8 TA).

Voor sommige onderdelen kan het boek over besturingssystemen van William Stallings (het boek dat we in een eerder jaar gebruikten) nuttige informatie bevatten. Ook delen van The Art of Assembly Language, een zeer uitgebreid online-boek van Randall Hyde, kunnen je extra informatie verschaffen.

Mocht je processor design echt interessant vinden, is ook Computer Organisation and Design: The Hardware/Software Interface, 4th edition, Morgan Kaufmann, 2011 van John Hennessy en David Patterson zeer waardevol.

Beoordeling

  • Practicum: Je construeert een eenvoudige microprocessor in de simulator HADES. Daarnaast is er een serie huiswerkopgaven die je zullen helpen de stof van het college beter te begrijpen en voorbereidingen geven voor de practicumopdracht. Ik raad ten zeerste aan om het practicum en huiswerk in groepen van twee te maken en in te leveren.
  • Tentamen: Schriftelijk tentamen. Je mag tijdens het tentamen een uitdraai van de practicumopdracht en het boek van Tanenbaum gebruiken.

Om Processoren in 2016/2017 te halen moet je aan beide onderdelen meedoen. Het cijfer is het (afgeronde) gemiddelde van de twee onderdelen, mits je voor elk onderdeel minimaal een 5 hebt gehaald. Anders is het cijfer hoogstens een 5. Middels de ingeleverde huiswerkopgaven is het mogelijk om een bonus op het lagere van de twee cijfers te verdienen.

Er is een herkansing van het tentamen en het practicum. Het is toegestaan om alleen één van de twee delen of beide te herkansen, bv. als je practicum voldoende was, alleen het tentamen overnieuw te doen. De herkansing van het practicum bieden we alleen aan voor die processoren die met een kleine verbetering net het verschil maken tussen het vak halen en niet halen; we hebben niet de capaciteit om mensen daarbij uitgebreid te begeleiden. (Het is toegestaan om, als je processor voor de deadline slechts bijna af is, hem in te leveren voor de deadline van de herkansing. Maar ook dan geldt dat je geen uitgebreide begeleiding meer kunt verwachten.)

Huiswerk en Bonusregeling

In het eerste college is aangegeven hoe het huiswerk ingeleverd moet worden. Bonusregeling: Probeer de wekelijkse huiswerkopgaven voldoende te maken; als dat hoogstens twee keer niet lukt, krijg je een bonus van +1 op het lagere deelcijfer.

Voorbeeldtentamens